Wachttijden

In 2022 is er geen plek voor nieuwe behandelingen.

Ik kan u wijzen op zorgbemiddeling via uw zorgverzekeraar.

Zoekt u ISTDP behandeling, zoek dan ook in het register van ISTDP therapeuten

bij de NVPP.