Home

De praktijk voor ISTDP Utrecht is de kleine vrijgevestigde praktijk van psychiater Willem Janssen. Op deze website vind u praktische informatie over de praktijk en behandeling.

Ik ben opgeleid als arts (2008) en psychiater (2014). Een psychiater is een arts die psychische stoornissen onderzoekt en behandelt. Behandeling kan bestaan uit psychotherapie (gesprekstherapie), soms aangevuld met medicijnen. Naast in de eigen praktijk werk ik bij een instelling voor psychiatrische zorg in een dienstverband. In een instelling wordt psychotherapie vaak uitbesteed (bijvoorbeeld aan psychologen) en houdt de psychiater zich vooral bezig met onderzoek (diagnosestelling) en behandeling met medicijnen. Ik ben van mening dat psychotherapie ook een belangrijk onderdeel is van het werk als psychiater. In mijn eigen praktijk ben ik zelf behandelaar. Het voordeel daarvan is dat u maar met één behandelaar te maken krijgt en dat geen ingewikkelde procedures voor intake nodig zijn.

Ik richt mij in de praktijk vooral op psychotherapeutische behandelingen. Een verwijzing (door een huisarts of andere behandelaar) naar de praktijk is mogelijk als er gedacht wordt aan een psychische stoornis waarvoor psychotherapie als behandeling geschikt is.

Is er alleen een vraag naar het stellen van een diagnose, een consultatie of behandeling met medicijnen, dan is daar beperkt plek voor, en zulke vragen neem ik alleen in behandeling na overleg met uw verwijzer.

Ik streef ernaar u een kwalitatief goede behandeling te bieden, gebaseerd op samenwerking en openheid maar ook eerlijkheid en duidelijkheid. Ik houd mij aan professionele standaarden en richtlijnen. Ik ben geregistreerd in het BIG (beroepen in de individuele gezondheidszorg) register onder de beschermde titel psychiater (nummer 79910743201). Verder ben ik als ISTDP therapeut opgenomen in het register ISTDP van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP) en het internationale register van de International Experiential Dynamic Therapy Association (IEDTA). Ik ben lid van de Federatie voor Medisch Specialisten (FMS) en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP). Ik heb tenslotte ervaring als groepstherapeut en ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP).