Algemeen

Adres: De Goeman, Goeman Borgesiuslaan 77, 3515 ET, Utrecht

De praktijk is vanaf 2021 op maandag binnen kantoortijden geopend.

Contact: istdputrecht@gmail.com*

  • Registraties:
  • KvK: 69944644
  • AGB code praktijk: 03037803
  • AGB code persoonlijk: 03101133 
  • BIG: 79910743201

* verstuur geen privacy gevoelige informatie via email