Evaluatie

Ik maak gebruik van routine outcome monitoring (ROM), digitale vragenlijsten die een beeld geven van het verloop van uw klachten en daarmee mogelijk het effect van behandeling. Deze vult in in ieder geval aan het begin en eind van uw behandeling in. Verder evalueer ik in ieder geval elke 6 maanden de behandeling met u.