Kosten

Diagnose en verwijzing

Behandeling wordt alleen vergoed door de zorgverzekeraar als er sprake is van een relevante psychische diagnose (volgens de criteria van de DSM*). Bovendien is er een verwijzing door een huisarts of medisch specialist nodig.

DBC

Bij intake wordt een DBC** geopend, waarop de sessies (direct en indirecte tijd***) worden geregistreerd. Na afloop van de behandeling of na één jaar wordt de DBC afgerekend. Zo nodig kan na een jaar een nieuwe DBC geopend worden. De praktijk heeft om principiële redenen geen contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat u de factuur voorschiet en direct aan de praktijk betaalt. U kunt vervolgens de factuur declareren bij uw zorgverzekeraar. Ik hanteer het maximum NZA**** tarief.

Afhankelijk van de aard van uw verzekeringspolis krijgt u dan de behandeling gedeeltelijk of volledig vergoedt. Er zijn globaal twee soorten polissen mogelijk: Een naturapolis zal de behandeling gedeeltelijk vergoeden (vaak 60-70%). Een restitutiepolis zal de behandeling grotendeels of volledig vergoeden (vaak 80-100%). Let op: sommige verzekeraars hanteren ongeacht het type polis een maximum vergoeding voor GGZ zorg per 2021! Mijn advies is om vóór aanvang van de behandeling bij uw zorgverzekeraar na te vragen wat de vergoeding is en of er nog speciale regels of beperkingen gelden.

Er zijn globale tariefgroepen – door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld – gangbaar in de vrijgevestigde praktijk. De meest voorkomende tarieven voor behandeling in de praktijk zijn: Behandeling tot 799 minuten: ongeveer 1400 euro / Behandeling van 800 tot 1799 minuten: ongeveer 2700 euro / Behandeling van 1800 tot 2999 minuten: ongeveer 5000 euro. De precieze bedragen verschillen enigszins per stoornis. Gaan we niet over tot behandeling, dan kan een diagnostiek DBC van toepassing zijn. Bijvoorbeeld diagnostiek 100 tot 199 minuten: 400 euro

No-show

No-show/ontijdige afzegging: zegt u een afspraak binnen 24 uur af, dan reken ik een bedrag van 75 euro voor de gemiste afspraak. De zorgverzekeraar vergoedt dit bedrag niet.

* Diagnostic and Statistical Manual: veelgebruikt classificatiesysteem van de American Psychiatric Association ** Diagnose Behandel Combinatie: registratie van de totale inhoud van de diagnostiek en behandeling. *** Indirecte tijd is de tijd die nodig is om het dossier bij te houden (denk aan sessieverslagen, correspondentie met de huisarts enz.) **** Nederlandse Zorgautoriteit