Kosten

Diagnose en verwijzing

Er is sprake van verzekerde zorg als de huisarts (of een medisch specialist) verwijst en er sprake is van een relevante psychiatrische diagnose (volgens de criteria van de DSM)*.

De praktijk heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars voor 2022. Dit betekent dat er sprake is van ongecontracteerde zorg. U betaalt zelf de factuur voor behandeling rechtstreeks aan de praktijk en kunt die vervolgens bij uw zorgverzekeraar declareren.

Kosten

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft voor 2022 de tarieven vastgesteld voor diagnostiek en behandeling in de vrijgevestigde praktijk. De meest voorkomende tarieven in de praktijk zullen naar verwachting zijn:

Diagnostiek bij start behandeling 50 min (prestatiecode CO0400): 189,47 euro

Behandeling psychotherapie 50 min (prestatiecode CO0465) : 162,21 euro

Diagnostiek bij start behandeling lange sessie 80 min (prestatiecode Co0660): 263,10 euro

Behandeling psychotherapie lange sessie 80 min (prestatiecode CO0725): 235,89 euro

Gecombineerde behandeling psychotherapie en farmacotherapie 50 min (prestatiecode Co0464): 198,69 euro

Psychiatrisch onderzoek 80 min (prestatiecode CO0659): 326,74 euro

Farmacotherapie (vervolg)consult 20 min (prestatiecode Co0139): 103,38 euro

Afhankelijk van uw zorgpolis (natura-, combinatie- of restitutiepolis) en de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar wordt de behandeling geheel of voor een gedeelte vergoed.

Het advies is om zelf na te vragen welk percentage van het NZA tarief door uw verzekeraar vergoedt wordt bij ongecontracteerde GGZ zorg en of er beperkingen zijn in aard of duur van de behandeling die vergoedt wordt (in tijd, aantal of lengte van sessies).

No-show

No-show/ontijdige afzegging: zegt u een afspraak binnen 24 uur af, dan reken ik een bedrag van 100 euro voor de gemiste afspraak. De zorgverzekeraar vergoedt dit bedrag niet.

* Diagnostic and Statistical Manual: veelgebruikt classificatiesysteem van de American Psychiatric Association