Kwaliteitsstatuut

Als aanbieder van “geneeskundige GGZ” ben ik verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. U kunt dit hieronder vinden.

Heeft u onverhoopt een klacht over de behandeling, dan nodig ik u graag uit hierover in gesprek met mij te gaan. Wilt u een klacht indienen, dan doe ik een beroep op de klachtenregeling van de
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). U kunt zich daarvoor wenden tot de klachtenfunctionaris: klachtenfunctionaris@nvvp.net. Hieronder vindt u het klachtenreglement.

Verder ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ-praktijken in Den Haag (als een klacht ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet opgelost kan worden):
Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl