Privacystatement

Uiteraard ga ik zorgvuldig met uw privé gegevens om. Ik ben gebonden aan het beroepsgeheim (volgens de wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) en de Wet inzake de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Hoe ik omga met uw privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u in mijn privacystatement zien.